Όροι χρηστών
1. Αποδοχή Όρων Χρήσης και Τροποποιήσεις.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ή προκαλείτε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και όπως τροποποιείτε κατά καιρούς με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Επιπλέον, αν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη υπηρεσία μέσα ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θα υποβάλετε τους κανόνες ή τις οδηγίες που ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες και θα ενσωματωθούν με παραπομπή στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης με παραπομπή.
2. Η Υπηρεσία μας.

Ο ιστότοπός μας και οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς μέσα από και μέσα από τον ιστότοπό μας σε βάση "AS AS". Συμφωνείτε ότι οι κάτοχοι αυτής της ιστοσελίδας διατηρούν αποκλειστικά το δικαίωμα και μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι εσάς, να τροποποιήσετε ή να διακόψετε αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του ή να διαγράψετε τα δεδομένα που παρέχετε, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, την αποτυχία αποθήκευσης, την ανακρίβεια ή την κακή παράδοση οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών.
3. Οι Ευθύνες σας και οι Υποχρεώσεις Εγγραφής.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, πρέπει να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, να συμφωνήσετε να παρέχετε ειλικρινείς πληροφορίες όταν ζητήσετε και να είστε τουλάχιστον 13 ετών ή μεγαλύτερος. Κατά την εγγραφή σας, συμφωνείτε ρητά με τους Όρους Χρήσης και όπως μπορεί να τροποποιηθεί από εμάς κατά καιρούς και διαθέσιμος εδώ.
4. Πολιτική απορρήτου.

Τα στοιχεία εγγραφής και άλλες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε υπόκεινται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Βλέπε Bleow
5. Εγγραφή και κωδικός πρόσβασης.

Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασής σας και θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις μέσω της εγγραφής ή / και της σύνδεσής σας, ανεξάρτητα από το αν έχετε εξουσιοδοτηθεί ή μη εξουσιοδοτημένο από εσάς. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την εγγραφή σας, το λογαριασμό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
6. Η συμπεριφορά σας.

Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες ή δεδομένα οποιουδήποτε είδους, είτε πρόκειται για κείμενο, λογισμικό, κώδικα, μουσική ή ήχο, φωτογραφίες ή γραφικά, βίντεο ή άλλα υλικά ("Περιεχόμενο"), δημόσια ή ιδιωτικά, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου που παρέχει το Περιεχόμενο ή το πρόσωπο του οποίου ο λογαριασμός χρήστη χρησιμοποιείται. Συμφωνείτε ότι ο ιστότοπός μας μπορεί να σας εκθέσει σε Περιεχόμενο που ενδέχεται να είναι δυσάρεστο ή προσβλητικό. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε εσάς με οποιοδήποτε τρόπο για το Περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα ή για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη.

Συμφωνείτε ρητά, κατά τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας, ότι δεν θα πρέπει:
(α) να παρέχετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή να εκτελέσετε οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να είναι παράνομη, παράνομη, απειλητική, επιβλαβής, καταχρηστική, παρενοχλητική, παρενοχλητική, δυσφημιστική, δυσφημητική, δυσφημητική, χυδαία, άσεμνη, προσβλητική, απαράδεκτη, πορνογραφική. ο συγκεκριμένος ιστότοπος ή οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μολυσμένη από ιό ή άλλη καταστροφική ή επιβλαβής ρουτίνα προγραμματισμού, προκαλεί αστική ή ποινική ευθύνη ή μπορεί να παραβιάζει ισχύουσα τοπική, εθνική ή διεθνή νομοθεσία ·
(β) να διαψεύσετε ή να παραποιήσετε τη συσχέτιση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να σφυρηλατήσετε ή αλλιώς να προσπαθήσετε να αποκρύψετε ή να παραποιήσετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται από εσάς.
(γ) συλλέγει ή συλλέγει οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες ·
(δ) να παρέχετε ή να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή υπηρεσία με οποιονδήποτε εμπορικό τρόπο ή με οποιονδήποτε τρόπο που συνεπάγεται ανεπιθύμητη αλληλογραφία, spam, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμίδες ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
(ε) να παρέχουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που μπορεί να οδηγήσει σε αστική ή ποινική ευθύνη μας ή που μπορεί να συνιστά ή να θεωρείται παραβίαση οποιουδήποτε τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορίου μυστικά.

7. Υποβολή Περιεχομένου σε αυτή την Ιστοσελίδα.

Παρέχοντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο στον ιστότοπό μας:
(α) Συμφωνείτε να μας χορηγήσετε ένα παγκόσμιο, απεριόριστο, διαρκή, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ηθικών δικαιωμάτων ή άλλων αναγκαίων δικαιωμάτων) για τη χρήση, εμφάνιση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, διανομή, εκτέλεση , την προώθηση, την αρχειοθέτηση, τη μετάφραση και τη δημιουργία παράγωγων έργων και συλλογών, εν όλω ή εν μέρει. Η άδεια αυτή θα ισχύει σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή, μέσα ενημέρωσης, τεχνολογία που είναι γνωστή ή αναπτύχθηκε αργότερα.
(β) εγγυάστε και δηλώστε ότι έχετε όλα τα νομικά, ηθικά και άλλα δικαιώματα που μπορεί να χρειαστείτε για να μας χορηγήσετε την άδεια που εκτίθεται στην παρούσα Ενότητα 7.
(γ) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι υποχρέωση), κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε να δημοσιεύσετε ή να αφαιρέσετε ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παρέχετε ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση.
8. Υπηρεσίες τρίτων.

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες τρίτων μπορούν να διαφημιστούν ή / και να διατεθούν στο ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Οι αντιρρήσεις που γίνονται σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους διέπονται από τις πολιτικές και τις δηλώσεις που γίνονται από αυτά τα τρίτα μέρη. Δεν θα ευθυνόμαστε ή δεν είμαστε υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε συναλλαγή σας ή αλληλεπίδραση με τρίτους.
9. Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε αβλαβείς τις θυγατρικές, τις θυγατρικές, τα συνδεδεμένα μέρη, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους ανεξάρτητους εργολάβους, τους διαφημιζόμενους, τους συνεργάτες και τους συν-branders από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρου. από τρίτους, που οφείλονται ή προκύπτουν από τη συμπεριφορά ή τη σύνδεσή σας με αυτόν τον ιστότοπο ή την υπηρεσία, την παροχή περιεχομένου, την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων κάποιου άλλου προσώπου ή μέρους.
10. Αποποίηση ευθυνών.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών ή περιεχομένου (η "υπηρεσία") διατίθεται και παρέχεται σε εσάς με δική σας ευθύνη. Παρέχεται σε εσάς "ως έχει" και ρητά απορρίπτουμε όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, σιωπηρές ή ρητές, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

Δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΙΟΥΣ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ, ακριβή, έγκυρα, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ . ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΗΠΑ ΟΥΤΕ Κάθε συμμετέχων στη ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ.

Ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν την αποποίηση σιωπηρών εγγυήσεων και η παραπάνω απαλλαγή από ευθύνη δεν μπορεί να ισχύει για εσάς μόνο εφόσον σχετίζεται με σιωπηρές εγγυήσεις.

11. Περιορισμός ευθύνης.

ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, τυχαίες, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), πΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή πΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ (I) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, (II) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΩΝ Ή / ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, (III) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, (IV) ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή (V) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, δεν επιτρέπεται να περιορίζετε την ευθύνη και συνεπώς τέτοιοι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.
12. Κρατήσεις Δικαιωμάτων.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών και οποιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος που μπορεί να έχουμε στον ιστότοπό μας, το περιεχόμενό του και τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται . Η χρήση των δικαιωμάτων και της περιουσίας μας απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας. Δεν σας παρέχουμε σιωπηρές ή ρητές άδειες ή δικαιώματα, καθιστώντας τις υπηρεσίες διαθέσιμες σε εσάς και δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση της ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
13. Κοινοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Εάν πιστεύετε ότι η ιδιοκτησία σας έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα θεωρηθεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής σας ιδιοκτησίας, μπορεί να επικοινωνήσει με τον αντιπρόσωπό μας για την πνευματική ιδιοκτησία στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αποτύπωμα
14. Εφαρμοστέο δίκαιο.

Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης και τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή των προϊόντων ή υπηρεσιών μας θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους όπου βρίσκεται η έδρα του ιδιοκτήτη αυτού του δικτυακού τόπου, στις διατάξεις σύγκρουσης νόμων. Με την εγγραφή ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και της υπηρεσίας συναινείτε και υποβάλετε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο διεξαγωγής του νομού ή της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα του ιδιοκτήτη αυτού του ιστοτόπου.
15. Διάφορες πληροφορίες.

(i) Σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι Χρήσης έρχονται σε σύγκρουση με οποιοδήποτε νόμο δυνάμει του οποίου οποιαδήποτε διάταξη μπορεί να κηρυχθεί άκυρη από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία επί των συμβαλλομένων, η διάταξη αυτή θα ερμηνευθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις αρχικές προθέσεις των μερών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , και το υπόλοιπο των παρόντων Όρων Χρήσης θα παραμείνει έγκυρο και άθικτο. (ii) Η αποτυχία οποιουδήποτε μέρους να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θεωρείται παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα του εν λόγω μέρους και το δικαίωμα αυτό θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα. (iii) Συμφωνείτε ότι, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή αντίθετο δίκαιο, οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία που απορρέει από τον παρόντα δικτυακό τόπο ή τις υπηρεσίες του πρέπει να κατατεθεί μέσα σε ένα (1) έτος μετά την εμφάνιση αυτής της αξίωσης ή αιτίας ή η απαίτηση θα αποκλειστεί για πάντα . (iv) Μπορούμε να αναθέσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και θα απαλλαγούμε από κάθε άλλη υποχρέωση.